Pallat 4 kate

Pallat 4 kate

Pallat 4 kate, 24 apartamente si dhe pasrkime nëntokë.
Himare, Potam.