Posta Kufitare Vlore

Posta Kufitare Vlore

Punimet per kete ndertese filluan ne vitin 2005 dhe perfunduan ne vitin 2006.