Shkolla Spiro Gjiknuri

Shkolla Spiro Gjiknuri

Nje projekt I zbatuar me shume perkushtim ka qene ai I rikonstruksionit te shkolles se mesme Himare “Spiro Gjiknuri”. Vec tradites se mire te firmes per pune cilesore fakti qe shkolla mbarte emrin e nje deshmori te fisit beri qe angazhimi te jete maksimal. Investimi ne kete shkolle u krye ne kohe record sa gjysma e kohes se planifikuar duke e ndryshuar totalisht ambjentet e shkolles. Punimet filluan ne qershor dhe perfunduan ne shtator te vitit 2017.