.01

ANDI CONSTRUCTION

Mësoni më shumë

Themeluar në vitin 1993 ...

INFRASTRUKTURE

INFRASTRUKTURE

.02

ANDI CONSTRUCTION

Mësoni më shumë

Themeluar në vitin 1993 ...

HIDROCENTRALE

HIDROCENTRALE

.03

ANDI CONSTRUCTION

Mësoni më shumë

Themeluar në vitin 1993 ...

NDERTIM NDERTIM
.04

ANDI CONSTRUCTION

Mësoni më shumë

Themeluar në vitin 1993 ...

INXHINIERI INXHINIERI
.05

ALFA SHPK

Mësoni më shumë

Themeluar në vitin 1993 ...

BETON I GATSHEM BETON I GATSHEM